2011:3 Uppföljning av befolkningsprognosen 2010

Indelning

Som stöd i planeringsarbetet görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden. Under perioden mars till maj år 2010 gjordes den officiella befolkningsprognosen för kommunen totalt och på delområdesnivå. Redovisad rapport innehåller en kort uppföljning av resultatet för första prognosåret. Det vill säga utfallet år 2010.

Sammanfattning

Folkmängden den 31 december 2010 var 130 050 personer, vilket var en ökning med 796 personer under året. Norrköpings folkmängd har ökat varje år sedan år 2001. Befolkningsprognosen från år 2010 överskattade folkmängden med drygt 400 personer, vilket är 0,3 procent av den faktiska folkmängden.

Delar man upp befolkningsförändringen i de fyra förändringsfaktorerna antal föda, antal döda, antal inflyttare och antal utflyttare, så förklaras överskattningen framför allt av en underskattning av antal utflyttare. Dessutom överskattades antalet inflyttare.

Antalet födda barn underskattades något i prognosen, medan antalet döda överskattades med 40 personer.

De större avvikelserna vid en uppdelning på åldersgrupper finns i åldersgruppen 20-44 år och bland barn i förskola och skola. Dels beror det på för högt antaget flyttnetto, dels på grund av förändrade åldersfördelningar för in- och utflyttare.

Bifogad rapport redovisar en kort sammanställning av en uppföljning av det samlade prognosarbetet år 2010.

Hela rapportenPDF (pdf, 66.7 kB)

Kontakt