2010:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009

Rapporten redovisar folkmängden den 31 december 2009 och de befolkningsförändringar som skedde år 2009. Jämförelser görs med riket, Östergötlands län, kommunerna inom länet samt med de fem jämförbara kommunerna: Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Statistiken är främst hämtad från Statistiska centralbyrån.

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Läs hela rapportenPDF (pdf, 135.7 kB)

Kontakt