Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2012

Bilden är en illustration av fyra ansikten med färgglada former i ett moln ovanför huvudet. Molnet föreställer kugghjul, pilar, vatten med mera. Bakgrunden är en blå himmel med vita moln, samt Norrköpings silhuett i botten. Uppe i vänster hörn finns Let's Create logotypen, och i det övre högra hörnet står texten "Framtid i Norrköping - Allmänna planeringsförutsättningar 2012".

Rapporten Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2012 visar på vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens planering på fem till tio års sikt och vilka konsekvenser de kan få på den kommunala verksamheten.

Planeringsförutsättningarna har sin grund i underlag som anställda i kommunens samtliga verksamheter har bidragit med och en mer övergripande omvärldsanalys. De ingår i budgetdokumentet och är en del av Norrköpings kommuns styrmodell.

Här är några rubriker ur årets framtidsrapport:

Bilden är en illustration av fyra ansikten med färgglada former i ett moln ovanför huvudet. Molnet föreställer kugghjul, pilar, vatten med mera. Bakgrunden är en blå himmel med vita moln, samt Norrköpings silhuett i botten. Uppe i vänster hörn finns Let's Create logotypen, och i det övre högra hörnet står texten "Framtid i Norrköping - Allmänna planeringsförutsättningar 2012". I botten finns en vit ruta med adressen till Norrköpings kommuns webbplats samt kommunens logotyp.
  • Aldrig tidigare så många Norrköpingsbor
  • Hur höjer man utbildningsnivån i kommunen?
  • Svårt att rekrytera personal trots hög arbetslöshet
  • Utveckling som påverkar äldreomsorgen
  • Vem ska ha ansvar för regional utveckling?
  • Arbetslöshet och missbruk ökar insatser från socialtjänsten
  • Ekologiska fotavtryck – ett nytt sätt att mäta miljöbelastning

Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2012PDF (pdf, 7.5 MB)

Tio år med framtidsrapporter - hur rätt eller fel har det blivit under åren?

Det här är den tionde årliga framtidsrapporten och eftersom de är skrivna i ett tioårsperspektiv går det nu att se hur det blev i verkligheten jämfört med innehållet i de första rapporterna. Det beskrivs i artikeln ”När verkligheten kommer ifatt framtiden”.

Delar av planeringsförutsättningarna lyfts även fram i en film:

Kontakt