Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2011

Bilden visar en person som klättrar på en klippvägg. Det är vatten och skog i bakgrunden. I det övre vänstra hörnet finns Let's Create logotypen. I nederkant finns en vit ruta med adress till Norrköpings kommuns webbplats, samt logotyp. På bilden står texten "Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2011.

Rapporten Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2011 visar på vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens planering på fem till tio års sikt och vilka konsekvenser de kan få på den kommunala verksamheten.

Planeringsförutsättningarna har sin grund i underlag som anställda i kommunens samtliga verksamheter har bidragit med och en mer övergripande omvärldsanalys. De ingår i budgetdokumentet och är en del av Norrköpings kommuns styrmodell.

Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2011PDF (pdf, 2 MB)

Ta del av miniseminariet som sammanfattar planeringsförutsättningarna

Miniseminariet sammanfattar innehållet i rapporten:

Kontakt