Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2009

För att kunna planera för den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad vi kan förvänta oss av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera. Kunskapen om viktiga framtidsfaktorer för Norrköpings kommun byggs dels upp genom systematisk omvärldsbevakning och -analys, dels genom de dagliga kontakter som många anställda har med kommuninvånarna. Planeringsförutsättningarna har sin grund i underlag som anställda i kommunens samtliga verksamheter har bidragit med och syftet med dem är att översiktligt presentera faktorer som påverkar kommunens framtida planering.

"Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2009" ingår som en del i Norrköpings kommuns budgetdokument 2010.

Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2009PDF (pdf, 2 MB)

Kontakt