Allmänna planeringsförutsättningar för kommunen

För att kunna planera för den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad vi kan förvänta oss av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

Den årliga rapporten Allmänna planeringsförutsättningar innehåller planeringsunderlag och uppgifter för flera områden inom kommunens verksamhet. Rapporten är en del av kommunens budgetprocess.

Från och med år 2014 är rapporten digital i form av en webbsida. Tidigare har planeringsförutsättningarna fått samma årtal som det år de har publicerats. Nu har de samma årtal som den budget de hör ihop med.

Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2018

 

Tidigare rapporter

Kontakt