Valkretsar och valdistrikt

Inför EU-valet år 2009 reviderades valdistriktsindelningen i Norrköpings kommun. Det finns numera 72 valdistrikt uppdelat på två valkretsar (Norra och Södra). Distrikten omfattar i medeltal 1 400 röstberättigade.

På valmyndighetens hemsida finns klickbara kartor över valkretsar och valdistrikt.

För respektive valdistrikt i Norrköping finns ett faktablad med socioekonomiska variabler samt valresultatet i kommunfullmäktigvalet 2010. Se länk nedan.

Det finns även en rapport i serien Norrköpingsfakta som innehåller resultat från det allmänna valet 2010, där faktabladen från 2011 finns med i en bilaga. Länk till rapporten.