Områdesfakta 2016

Norrköping totalt

Stadsdelar och delområden inom Norrköping

111 NordantillPDF (pdf, 253.2 kB)

112 MarielundPDF (pdf, 297.4 kB)

113 LagerlundaPDF (pdf, 242.9 kB)

114 ButängenPDF (pdf, 357.9 kB)

115 IngelstaPDF (pdf, 408.6 kB)

116 SaltängenPDF (pdf, 281.5 kB)

117 SlottshagenPDF (pdf, 408.6 kB)

118 HändelöPDF (pdf, 417.3 kB)

119 HerstadbergPDF (pdf, 205.3 kB)

121 HagaPDF (pdf, 272.9 kB)

122 EnebymoPDF (pdf, 267.4 kB)

123 PryssgårdenPDF (pdf, 300.9 kB)

124 FiskebyPDF (pdf, 256.7 kB)

125 HimmelstalundPDF (pdf, 391.7 kB)

128 SvärtingePDF (pdf, 179.3 kB)

129 Eneby landsbygdPDF (pdf, 287.2 kB)

181 Åby tätortPDF (pdf, 278.6 kB)

182 Jursla tätortPDF (pdf, 259.8 kB)

183 Simonstorp tätortPDF (pdf, 223.2 kB)

189 Kvillinge landsbygdPDF (pdf, 194.8 kB)

191 Strömsfors tätortPDF (pdf, 229.7 kB)

192 Krokeks tätortPDF (pdf, 188.3 kB)

193 Kvarsebo tätortPDF (pdf, 253.1 kB)

199 Kolmårdens landsbygdPDF (pdf, 160 kB)

211 Gamla StadenPDF (pdf, 261.8 kB)

212 ÖstantillPDF (pdf, 245.5 kB)

213 OxelbergenPDF (pdf, 235.8 kB)

217 SyltenPDF (pdf, 426.6 kB)

218 RisängenPDF (pdf, 406.9 kB)

219 LindöPDF (pdf, 208.9 kB)

291 Ljunga tätortPDF (pdf, 220.3 kB)

292 Östra Husby tätortPDF (pdf, 221.2 kB)

293 Arkösund tätortPDF (pdf, 264.1 kB)

299 Vikbolandets landsbygdPDF (pdf, 207.4 kB)

301 BergetPDF (pdf, 228 kB)

302 SåpkullenPDF (pdf, 273.4 kB)

303 SöderstadenPDF (pdf, 295.5 kB)

304 KlingsbergPDF (pdf, 242.4 kB)

305 LjuraPDF (pdf, 212.1 kB)

311 HagebyPDF (pdf, 236.1 kB)

312 SmedbyPDF (pdf, 246.6 kB)

314 RambodalPDF (pdf, 262.7 kB)

315 BrånnestadPDF (pdf, 274.4 kB)

319 StyrstadPDF (pdf, 235.5 kB)

321 NavestadPDF (pdf, 231.2 kB)

329 TingstadPDF (pdf, 226.4 kB)

411 KneippenPDF (pdf, 242.8 kB)

412 KlockaretorpetPDF (pdf, 214.1 kB)

419 Borgs landsbygdPDF (pdf, 274.5 kB)

421 EktorpPDF (pdf, 229.9 kB)

422 VilbergenPDF (pdf, 269 kB)

423 SkarphagenPDF (pdf, 284.3 kB)

424 VrinneviPDF (pdf, 263.5 kB)

429 KårtorpPDF (pdf, 305.7 kB)

491 Skärblacka tätortPDF (pdf, 194.6 kB)

492 Kimstads tätortPDF (pdf, 250.9 kB)

493 Norsholms tätortPDF (pdf, 225.9 kB)

494 Vånga tätortPDF (pdf, 273.3 kB)

499 Skärblacka landsbygdPDF (pdf, 251.7 kB)

På grund av ändring i variablerna i databasen ersätter hushåll variabeln familjer. För mer information om variabler och definitioner se PDF-filen "variabler och definitioner i faktabladen 2016".