Områdesfakta 2013

Variabelinnehåll i faktablad - definitioner

Norrköping totalt

Stadsdelar och delområden inom Norrköping

111 - Nordantill 2013PDF (pdf, 337 kB)

112 - Marielund 2013PDF (pdf, 370.2 kB)

113 - Lagerlunda 2013PDF (pdf, 315.7 kB)

114 - Butängen 2013PDF (pdf, 384.3 kB)

115 - Ingelsta 2013PDF (pdf, 434.3 kB)

116 - Saltängen 2013PDF (pdf, 367.7 kB)

117 - Slottshagen 2013PDF (pdf, 434.3 kB)

118 - Händelö 2013PDF (pdf, 443.2 kB)

119 - Herstadberg 2013PDF (pdf, 235.1 kB)

121 - Haga 2013PDF (pdf, 345.7 kB)

122 - Enebymo 2013PDF (pdf, 351.4 kB)

123 - Pryssgården 2013PDF (pdf, 317.1 kB)

124 - Fiskeby 2013PDF (pdf, 289.5 kB)

125 - Himmelstalund 2013PDF (pdf, 416.5 kB)

128 - Svärtinge 2013PDF (pdf, 262 kB)

129 - Eneby landsbygd 2013PDF (pdf, 262.9 kB)

181 - Åby tätort 2013PDF (pdf, 295.3 kB)

182 - Jursla tätort 2013PDF (pdf, 276 kB)

183 - Simonstorps tätort 2013PDF (pdf, 296.5 kB)

189 - Kvillinge landsbygd 2013PDF (pdf, 266.6 kB)

191 - Strömsfors tätort 2013PDF (pdf, 247.7 kB)

192 - Krokeks tätort 2013PDF (pdf, 271 kB)

193 - Kvarsebo tätort 2013PDF (pdf, 284.4 kB)

199 - Kolmårdens landsbygd 2013PDF (pdf, 242.2 kB)

211 - Gamla Staden 2013PDF (pdf, 334.3 kB)

212 - Östantill 2013PDF (pdf, 318.1 kB)

213 - Oxelbergen 2013PDF (pdf, 319 kB)

217 - Sylten 2013PDF (pdf, 452.6 kB)

218 - Risängen 2013PDF (pdf, 485.3 kB)

219 - Lindö 2013PDF (pdf, 291.9 kB)

291 - Ljunga tätort 2013PDF (pdf, 238.3 kB)

292 - Östra Husby tätort 2013PDF (pdf, 250.5 kB)

293 - Arkösund 2013PDF (pdf, 300 kB)

299 - Vikbolandets landsbygd 2013PDF (pdf, 290.6 kB)

301 - Berget 2013PDF (pdf, 311.4 kB)

302 - Såpkullen 2013PDF (pdf, 289.8 kB)

303 - Söderstaden 2013PDF (pdf, 322.6 kB)

304 - Klingsberg 2013PDF (pdf, 325.7 kB)

305 -Ljura 2013PDF (pdf, 295 kB)

311 - Hageby 2013PDF (pdf, 308.3 kB)

312 - Smedby 2013PDF (pdf, 319.3 kB)

314 - Rambodal 2013PDF (pdf, 278.6 kB)

315 - Brånnestad 2013PDF (pdf, 293.2 kB)

319 - Styrstad 2013PDF (pdf, 264.7 kB)

321 - Navestad 2013PDF (pdf, 303.3 kB)

329 - Tingstad 2013PDF (pdf, 253.3 kB)

411 - Kneippen 2013PDF (pdf, 326.2 kB)

412 - Klockaretorpet 2013PDF (pdf, 297 kB)

419 - Borgs landsbygd 2013PDF (pdf, 293.4 kB)

421 - Ektorp 2013PDF (pdf, 313.4 kB)

422 - Vilbergen 2013PDF (pdf, 285 kB)

423 - Skarphagen 2013PDF (pdf, 312.2 kB)

424 - Vrinnevi 2013PDF (pdf, 432.7 kB)

429 - Kårtorp 2013PDF (pdf, 280.1 kB)

491 - Skärblacka tätort 2013PDF (pdf, 278.3 kB)

492 - Kimstad tätort 2013PDF (pdf, 267 kB)

493 - Norsholm tätort 2013PDF (pdf, 299.5 kB)

494 - Vånga tätort 2013PDF (pdf, 293.6 kB)

499 - Skärblacka landsbygd 2013PDF (pdf, 277.4 kB)