Stadsdelar och delområden på landsbygden - områdesstatistik

Norrköpings kommuns geografiska område är uppdelat i ett 60-tal delområden som visar stadsdelar inom tätorten Norrköping, tätorter utanför centralorten Norrköping och större delområden på landsbygden.

Bilden nedan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping. Under bilden finns länkar till faktablad för stadsdelarna och för övriga områden inom kommunens gräns.

Karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort. 
Stadsdelar inom Norrköpings tätort

Kontakt