Publicerad 1 juni 2012 kl 13:50

Norrköpingsborna 2011

Statistik och fakta

Visste du att:

  • Norrköpings folkmängd ökade med 600 personer under 2011
  • i Norrköping föddes det flest barn i maj månad under 2011
  • antalet invånare över 80 år har mer än fördubblats de senaste 40 åren
  • medellivslängden för kvinnor i Norrköping är 82,4 år
  • Norrköping numera är den nionde största kommunen i landet?

I rapporten "Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011" redovisas folkmängden den 31 december 2011 och de befolkningsförändringar som skedde år 2011.

Här kan du läsa mer om rapporten och innehållet

Kontakt

Ekonomi- och styrningskontoret
601 81 Norrköping

Kontaktpersoner
Charlotte Lundberg
Tfn 011-15 19 62
Dan Andersson
Tfn 011-15 21 67

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter