Miljö

Här redovisas statistiska uppgifter inom miljöområdet i Norrköping. Uppgifterna redovisas dels i rapporten "Tillståndet i Norrköpings miljö 2013".

Områden som rapporten berör är:

  • Luft
  • Vatten och avlopp
  • Avfall
  • Energi
  • Transporter
  • Naturvårdsarbete
  • Hållbar utveckling
  • Uppgifterna i rapporten finns även att ladda ner i excelformat.

Statistikrapport miljö 2013PDF (pdf, 580.2 kB)

MiljöstatistikExcel (excel, 206 kB)

För ytterligare information kring kommunens miljöarbete kontakta kommunens miljöcontroller.

Kontakt