Länkar

Statistik/prognoser - Arbetsförmedlingen

Max18 - max18

Statistik, uppföljning och utvärdering - Folkhälsomyndigheten

Statistik & analys - Försäkringskassan

Kolada

Startsida - Statistiska centralbyrån

Kartor och regional analys - Statistiska centralbyrån

  • Max 18 på Barnombudsmannens hemsida innehåller information och statistik om barns levnadsvillkor som är central ur ett barnrättsperspektiv.
  • Kolada är Kommun- och landstingsdatabasen. I databasen finns över 3000 nyckeltal om kommunernas och landstingens verksamheter under flera år.

Kontakt