Kort om Norrköping

Den 31 december 2016 hade Norrköping 139 363 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 93,2 personer per kvadratkilometer.

Nedan redovisas uppgifter från kommunens eget befolkningsregister (KID).

Folkmängd januari 2018

140 950 (139 490*)

Förändring under året

20 (140*)

Födda

120 (130*)

Födelsenetto

30 (20*)

Flyttnetto

-30 (80*)

 

* motsvarande siffra samma månad året innan. Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal. Läs mer om bef.utv. enligt KID

Arbetslösheten i Norrköping under januari 2018

Åldersgrupp

Antal

Andel (%)

16-64 år

8 380 (-290*)

11,9 ( -0,7 pe*)

18-24 år

1 240 (-200*)

15,1 (-2,6 pe*)

 

* förändring jämfört med samma period året innan. Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs mer om verksamhetsstatistiken från Arbetsförmedlingen

Statistik om Norrköping i fickfaktaformat

Norrköping i siffror 2017 - svenska versionPDF (pdf, 1.4 MB)

Municipal facts 2017 - English versionPDF (pdf, 1.4 MB)

Områdesfakta - sammanställningar för delområden

För stadsdelar, tätorter och större delområden på landsbygden finns det färdiga korta sammanställningar i pdf-dokument. Sammanställningen finns även för Norrköping totalt. Klicka här.

Mer statistik om Norrköping

Under respektive ämnesområde (Arbetsmarknad, Befolkning osv.) finns mer detaljerad statistik för Norrköping och delområden inom kommunen. Uppgifterna är användbara för egna jämförelser och sammanställningar.

Kontakt