Skattesats till kommun och landsting samt begravnings- och kyrkoavgift 2018

Alla som är bosatta, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig i Sverige. Har man en inkomst beräknas den skatt man ska betala med hjälp av en skattesats som kan kan skilja sig åt mellan landsting/regioner och kommuner.

Bifogat dokument i serien Fokus: Statistik är en sammanställning av skattesatser 2018 som gäller för de personer som var folkbokförda i Norrköping och övriga Sverige den 1 november 2017. I sammanställningen redovisas även begravningsavgift samt de eventuella kyrkoavgifterna för Norrköpingsborna.

Några korta punkter:

  • Den totala kommunala skattesatsen i Norrköping år 2018 är oförändrad i jämförelse med år 2017 och uppgår till 32,45 procent.
  • Av landets 290 kommuner är det 13 stycken som får en höjd total kommunal skattesats år 2018, medan den sänks för invånarna i fyra kommuner. För riket totalt är den genomsnittliga skattesatsen 32,12 procent år 2018.
  • Norrköping är på 77:e plats av 290 kommuner, vilket innebär att 213 kommuner i landet som har en högre total kommunal skattesats än Norrköping.
  • Det är närmare 6 procentenheters skillnad i total kommunal skattesats mellan kommunen med högst skattesats (Dorotea) och den med lägst skattesats (Vellinge). Det innebär att Vellingebon har nästan 6 kronor mer kvar i plånboken för varje intjänad 100-lapp i jämförelse med invånaren i Dorotea.
  • Skattekraften per invånare är 190 820 kronor i Norrköping och har ökat med 3,5 procent sedan föregående beräkning. Motsvarande ökning för riksgenomsnittet är 3,4 procent.

Läs mer i dokumentet "FS 2018:1 Kommunalskatten 2018"

Tematisk karta - Total kommunal skattesats i Sveriges kommuner 2018

Total kommunal skattesats i Sveriges kommuner 2018

Källa: Statistiska centralbyrån