Förvärvsinkomst - individ, Östergötland, kön, åldersgrupp, år 1991-2015

Den sammanräknade förvärvsinkomsten (medianinkomsten) var 282 300 kronor per person i Norrköping år 2015 i åldersgruppen 20-64 år. I Östergötlands län som helhet var den sammanräknade förvärvsinkomsten 288 000 kronor per person, vilket var 5 700 kronor högre än för Norrköping.

Vid jämförelse med de övriga kommunerna i länet var det Söderköping som hade den högsta sammanräknade förvärvsinkomsten med 300 200 kronor år 2015. Ödeshög och Valdemarsvik var de kommuner i länet som hade en lägre sammanräknad förvärvsinkomst än Norrköping.

Under den senaste tioårsperioden, 2006-2015, har Söderköping haft den största inkomstökningen per person bland Östergötlands läns kommuner, både i absoluta tal och i relativt tal. Den sammanräknade förvärvsinkomsten hade ökat med 76 400 kronor eller 34,1 procent. I Norrköping har inkomsten ökat med 64 600 eller 29,7 procent. I Östergötlands län som helhet har den sammanräknade förvärvsinkomten ökat med 66 100 kronor eller 30 procent under tioårsperioden.

Förvärvsinkomst, individ, Östergötland, kön, åldersgrupp, år 1991-2015Excel (excel, 63 kB)

Kontakt