Förvärvsinkomst - individ, delområde, kön, åldersgrupp, år 2003-2015

Medianinkomsten år 2015 i Norrköpings kommun var 248 200 kr för åldersgruppen 20 år och äldre. För gruppen 20-64 år var motsvarande siffra 282 300 kr. Jämfört med år 2003 har medianinkomsten ökat från 182 600 kr (20-w år) respektive 201 100 kr (20-64 år) .

Medianinkomsten för män år 2015 var 291 700 kr (20-w år) respektive 317 400 kr (20-64 år). För kvinnor var medianinkomsten 214 000 kr (20-w år) respektive 253 800 kr (20-64 år).

Förvärvsinkomst, individ, delområde, kön, åldersgrupp, år 2003-2015Excel (excel, 128.4 kB)

Kontakt