Norrköpings Statistikatlas - statistik på karta

Statistik kan presenteras på flera olika sätt. I den här applikationen som utvecklats av NComVA AB (Norrköping Communicative Visual Analytics) kan du titta på och analysera statistik om Norrköpings kommun kombinerat på karta och diagram.

Materialet har delats upp i två olika delar. Den ena presenterar stadsdelarna/delområdena på landsbygden och den andra valdistrikt i Norrköping.

Via länken nedan som handlar om stadsdelarna och delområden kan du studera Norrköpings kommuns utveckling under 2000-talet inom flera olika ämnesområden exempelvis befolkningsutveckling, arbetsmarknad och inkomster. I användarhandledningen, som du kan ladda ner här, finns Statistikatlasens komponenter och funktioner beskrivna.

Via länken som handlar om valdistrikten i Norrköping presenteras valresultatet för respektive valdistrikt i kommunen vid de allmänna valen 2010. I vyn ”Valet 2010” kan du bland annat studera valdeltagandet och i vyn ”Partierna 2010” kan du studera valresultat per parti.

Några områden i kartan är ofärgade (vita) för vissa variabler. Detta på grund av att det är för få personer i området för att statistiken ska kunna visas.

Om du öppnar filen ”Variabelförteckning” kan du se vilka variabler som är valbara i respektive vy. Applikationen kan även laddas med egen data för att utföra analyser och presentationer.

För att kunna använda applikationen krävs det att du har Flash installerad på din dator.

Variabelförteckning över ingående variabler i ovanstående applikationer

Visualiserad statistik för rikets samtliga kommuner

Statistiska centralbyrån har en statistikatlas som visar samtliga kommuner i riket. De har också regionala analyser med text och visualiseringar med hjälp av Statistics eXplorer.