Om bostäder och byggande

Statistiken visar uppgifter om bostadsbestånd, nybyggnation och boendeform.

Uppgifterna om bostäder och byggande redovisas utifrån två olika geografiska indelningar. Delområde och kommunjämförelse.

Delområde omfattar stadsdelar och del av landsbygd.

Kommunjämförelse omfattar de fem kommuner som Norrköpings kommun i flera sammanhang jämförs med. Dessa fem är Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.

Statistiken presenteras till viss del som interaktiva diagram och kartor. Detta sätt används främst vid tidsseriedata. För att starta presentationen trycker man på play-knappen. Det finns även möjlighet att visualisera andra variabler än de som är förvalda genom att välja variabel i menyn.