Bostadsbestånd, kommunjämförelse, år 2013-2016

År 2016 fanns det i Norrköping 67 220 lägenheter vilket var 790 fler än under 2015. Omkring 35 procent av lägenheterna finns i småhus och 60 procent i flerbostadshus.

Relativt många av Norrköpings lägenheter är byggda innan 1930, 14 procent. Det är, Norrköping har tillsammans med Örebro, den högsta andelen äldre bebyggelse i jämförelse med de jämförda kommunerna. De flesta lägenheterna är dock byggda under perioden 1961-1970. Drygt var fjäde lägenhet i Norrköping är byggd under den tidsperioden.

49 procent av alla lägenheter är hyresrätter vilket gör det till den vanligaste upplåtelseformen. Äganderätt är den näst vanligaste upplåtelseformen med 31 procent av alla lägenheter. 20 procent av lägenheterna är bostadsrätter.

Källa: Statistiska centralbyrån

Bostadsbestånd, kommunjämförelse, år 2013-2016Excel (excel, 12.8 kB)

Not:
Fr.o.m. 2013 används lägenhetsregistret för att sammanställa landets bostadsbestånd. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet.