Om befolkningsstatistiken

Den 31 december 2017 hade Norrköping 140 927 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun.

Befolkningsstatistiken redovisar uppgifter för den folkbokförda befolkningen inom visst område. Om inget annat anges avser uppgifterna den 31 december aktuellt år. För ytterligare uppgifter kring befolkning på kommun och riksnivå hänvisas till SCB:s statistikdatabas.

Uppgifterna om befolkning redovisas utifrån tre olika geografiska indelningar. Delområde, Östergötlands län och kommunjämförelse.

Delområde omfattar stadsdelar och del av landsbygd.

Östergötlands län omfattar Östergötlands 13 kommuner.

Kommunjämförelse omfattar de fem kommuner som Norrköpings kommun i flera sammanhang jämförs med. Dessa fem är Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.

Statistiken presenteras till viss del som interaktiva diagram och kartor. Detta sätt används främst vid tidsseriedata. För att starta presentationen trycker man på play-knappen. Det finns även möjlighet att visualisera andra variabler än de som är förvalda genom att välja variabel i menyn.