Födelseland, Norrköping, år 2004-2016

Källa: Statistiska centralbyrån

Den 31 december 2016 hade Norrköping 139 363 invånare. Av dessa var 113 125 personer födda i Sverige varav restan var födda i ett annat land. Andelen utrikes födda var därmed 18,8 procent vid årsskiftet. I riket som helhet är andelen 18,0 procent.

Under åren 2004 till 2009 var Finland det land som var vanligaste födelseland näst efter Sverige. Mellan åren 2010 och 2013 var det Irak som det vanligaste födelselandet efter Sverige. Under 2015 ökande invånare födda i Syrien som nu är det vanligaste födelselandet efter Sverige.

Födelseland för Norrköpings befolkning åren 2004-2016Excel (excel, 19.9 kB)