Befolkningsutveckling, kommunjämförelse, år 1968-2016

Källa:Statistiska centralbyrån

Den 31 december 2016 uppgick Norrköpings befolkning till 139 363 personer, en ökning med 2 328 personer vilket motsvarar 1,7 procent jämfört med år 2015.

Befolkningsökningen på 2 328 personer utgörs dels av födelsenetto på 462 personer och dels av flyttöverskott på 1 863 personer

Under året föddes det 1 721 barn i Norrköping, något fler än under 2015 då det föddes 1 688 barn. Under året dog 1 259 personer, 28 personer färre jämfört med år 2015. Födelsenettot, skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, var 462 personer.

Sammanlagt flyttade 7 269 personer till kommunen under år 2016. Av dessa flyttade 5 090 personer in från andra platser i riket och 2 179 personer flyttade in från utlandet. Under året flyttade även 5 406 personer ut från kommunen. Jämfört med 2015 flyttade fler personer in till kommunen, och flyttade färre personer ut från kommunen.

Befolkningsutveckling, kommunjämförelse, år, 1968-2016Excel (excel, 244.5 kB)