Förvärvsfrekvens 20-64 år, Östergötland, kön, år 1993-2016

Källa:Statistiska centralbyrån (not: y-axeln börjar inte på värdet noll)

Under perioden 1993-2016 har förvärvsfrekvensen i Norrköpings kommun pendlat mellan 67,5 procent (år 1997) och upp till toppnoteringen 75,6 procent år 2016. Jämfört med år 2015 har förvärvsfrekvensen i Norrköping ökat med 0,7 procentenheter.

I Östergötland var förvärvsfrekvensen år 2016 77,0 procent vilket var 0,9 procentenheter högre jämfört med året innan.

Av Östergötlands kommuner är det Ydre som har den högsta förvärvsfrekvensen med 83,8 procent följt av Söderköping med 83,4 procent och Kinda med 82,9 procent. Lägst har Norrköping med 75,6 procent, följt av Linköping med 75,9 procent och Motala med 76,3 procent.

Förvärvsfrekvens 20-64 år Östergötland kön år 1993-2016Excel (excel, 128.3 kB)

Not:
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar.

Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.