Arbetstillfällen, Östergötland, kön, år 1990-2016

Källa: Statistiska centralbyrån

År 1990 hade Norrköping 66 440 arbetstillfällen. Därefter minskade antalet arbetstillfällen ända fram till 1997 då siffran var nere på bottennoteringen 51 940. Efter 1997 har antalet arbetstillfällen ökat under de flesta åren med tre större undantag åren 2003, 2005 och 2009 då arbetstillfällena minskade tydligt. År 2016 hade Norrköping drygt 65 000 arbetstillfällen vilket var en ökning med drygt 2 000 jämfört med 2015, detta motsvarar en relativ ökning på 3,3 procent.  

Arbetstillfällena i Norrköpings kommun sysselsätter något fler män, 51 procent, än kvinnor, 49 procent.

Eftersom Linköping och Norrköping är större städer så finns det fler arbetstillfällen jämfört med övriga kommuner i Östergötland.

Bifogad excelfil nedan innehåller mer statistikuppgifter om arbetstillfällen för kommunerna.

Arbetstillfällen, Östergötland, kön, år 1990-2016Excel (excel, 36.1 kB)