Arbetstillfällen, Östergötland, kön, år 1990-2015

Källa: Statistiska centralbyrån

År 1990 hade Norrköping 66 440 arbetstillfällen. Därefter minskade antalet arbetstillfällen ända fram till 1997 då siffran var nere på 51 940. Mellan åren 1997 och 2013 ökande antalet arbetstillfällen svagt och år 2013 fanns det 61 420 arbetstillfällen i Norrköping. Under 2015 har antalet arbetstillfällen ökat jänfört med år innan.

Arbetstillfällena i Norrköpings kommun sysselsätter något fler män, 52 procent, än kvinnor, 48 procent.

Eftersom Linköping och Norrköping är större städer så finns det fler arbetstillfällen jämfört med övriga kommuner i Östergötland.

Arbetstillfällen, Östergötland, kön, år 1990-2015Excel (excel, 78.5 kB)

Arbetstillfällen, Östergötland, SNI2007, år 2000- 2015Excel (excel, 165 kB)