Arbetstillfällen, kommunjämförelse, kön, år 1990-2016

Källa: Statistiska centralbyrån

År 2016 fanns det 65 034 arbetstillfällen i Norrköping vilket var en ökning med drygt 2 000 jämfört med året innan. Det motsvarade en ökning med +3,3 procent.

Av de jämförda kommunerna hade Jönköping den största ökningen relativt sett, Norrköping hade den näst största. I absoluta tal var det också Jönköping som ökade med flest arbetstillfällen, + 2 500 till drygt 73 000. Samtliga jämförda kommuner ökade antalet arbetstillfällen mellan år 2015 och 2016.

I riket ökade antalet arbetstillfällen med 2,2 procent till 4 828 325 stycken.

Antalet arbetstillfällen definieras av det antalet personer som har sin arbetsplats inom respektive kommun.

Bifogad excelfil nedan innehåller mer statistikuppgifter om arbetstillfällen för kommunerna.

Arbetstillfällen kommunjämförelse, totalt samt uppdelat på kön. År 1990-2016Excel (excel, 34.8 kB)

Mer arbetsmarknadsstatistik för Norrköping

I en sammanställning "Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016" i rapportserien FOKUS:STATISTIK finns ytterligare statistik.

Länk till dokumentetPDF (pdf, 557.6 kB)

Ytterligare statistik finns på Statistiska centralbyråns hemsida. www.scb.se