Arbetslöshet 18-64 år, delområde, kön, år 2004-2017

Källa: Statistiska centralbyrån

Den 31 mars 2017 var arbetslösheten i Norrköping 9,8 procent som andel av befolkningen i åldersgruppen 18-64 år. Detta är en ökning med 0,2 procentenhet jämfört med samma tid året innan.

De tre delområden med lägst arbetslöshet den 31 mars 2017 var Lindö (2,4 procent), Strömsfors tätort (2,5 procent) och Svärtinge (2,6 procent).

De tre delområden med högst arbetslöshet den 31 mars 2017 var Hageby (29,4 procent), Navestad (22,8 procent) och Ljura (21,1 procent).

I bifogad Excelfil finns uppgifter för åren 2004-2017.

Not:
Uppgifterna avser förhållandet 31 mars respektive år utifrån befolkningen den 31 december året innan. Siffrorna avser öppet arbetslösa samt arbetssökande i program med aktivitetsstöd

Arbetslösheten i åldergruppen 18-64 år efter delområde, kön och år 2004-2017Excel (excel, 431.1 kB)