Samverkan Linköping-Norrköping

Linköping och Norrköping samverkar för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter. 

Tillsammans med kringliggande kommuner skapar Linköping och Norrköping förutsättningar att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion.

Kommunerna samarbetar i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen städerna och regionen emellan.

Gemensam barnomsorg

Barnomsorg erbjuds i båda kommunerna.

Illustration över stad

Gemensam översiktsplanering

Hur ska vi bygga och använda marken? Hur ska transporterna se ut?

Upphandlingscenter

Ett exempel på samverkan är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, där  bland annat Upphandlingscenter ingår.

Lönecenter

Lönecenter är en del i samarbetet Fjärde storstadsregionen.

Logotyp Räddningstjänsten

Gemensam räddningstjänst

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland jobbar med räddningsinsatser, olycksförebyggande åtgärder och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us