Utbildningsdirektör
Sofie Lindén
Telefon: 011-15 33 02

 

Stabschef
Monica Harlin
Telefon: 011-15 18 37

 

Verksamhetschef förskola
Adam Olofsson
Telefon: 011-15 10 63

Caroline Strid
Telefon: 011-15 77 78

 

Verksamhetschef grundskola F-6
och grundsär
Jenny Östlund
Telefon: 011-15 32 04

Mikael Hultberg
Telefon: 011- 15 33 72


Verksamhetschef grundskola 7-9
och fritidsgårdar
Anders Pantzar
Telefon: 011-15 32 21


Verksamhetschefer gymnasiet och gymnasiesär
Anders Palmgren
Telefon: 073-020 15 17

Claes Göransson
Telefon: 073-020 23 58


Elevhälsochef
Zlatko Jankovic
Telefon: 011-15 79 31


Ekonomichef
Rui Matos
Telefon: 011-15 34 03

 

Forsknings- och utvecklingschef
Kajsa Andersson-Lundblad
Telefon: 072-52 89 545


Administrativ chef
Linnea Lagnström
Telefon: 011-15 34 14

 

Nämndsekreterare
Maria Forneman
Telefon: 011-15 20 30


HR-konsult
Susanne Furland
Telefon: 011-15 34 71


Kommunikatör
Emma West
Telefon: 011-15 19 94


Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
Telefon: 073-020 15 70


Kvalitetsstrateg, Grundskola
Anette Bergstrand
Telefon: 011-15 53 09


Kvalitetsstrateg Förskola
Kenneth Holmberg
Telefon: 011-15 24 21