Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret tar fram underlag för stadsplaneringsnämnden, följer upp och utvärderar verksamheten.

Stadsbyggnadskontoret består av tre verksamheter:

Som stöd för verksamheterna finns processtöd.

Processtöd


Chef för stadsbyggnadskontoret
Hans Revenhorn
Telefon: 073-020 23 36
Skicka e-post

Kontakt