Sammanträdesdagar 2017

Nämnder och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

--

16

16

20

18

15

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

24

15

15

12

10

14

Kommunfullmäktige

30

27

27

24**

29

19

Kommunrevisionen

18, 25

8, 22

21, 29

5, 12, 26

10, 23-24

7, 15

Kommunstyrelsen

9, 16

6, 13, 28

6, 20

3, 18

2, 15, 30

12, 20

Kultur- och fritidsnämnden

--

14

14

18

10

13

Personalutskottet

18

14

23

26

24

21

Utbildningsnämnden

24

15

29

26

24

21

Socialnämnden

--

22

22

19

17

14

Stadsplaneringsnämnden

24

14

21

25

23

15

Tekniska nämnden

--

9

16

19

18

15

Valnämnden


16


20Vård- och omsorgsnämnden

25

22

15

19

17

14

Överförmyndarnämnden

19

16

16

6

18

8


Nämnder och utskott

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

--

21

19

16

14

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

31

20

18

15

13

Kommunfullmäktige

28

25

16, 23*

27

18

Kommunrevisionen

23, 31

13, 20

11, 16

7, 15

1, 13

Kommunstyrelsen

14, 29-30*

11, 19

9

6, 20

4, 19

Kultur- och fritidsnämnden

--

13

11

15

14

Personalutskottet

23

13

18

15

6

Utbildningsnämnden

--

20

18

22

13

Socialnämnden

--

20

25

22

20

Stadsplaneringsnämnden

--

12

10

14

12

Tekniska nämnden

--

14

19

15

14

Valnämnden


7


23


Vård- och omsorgsnämnden

--

20-21

25

22

13

Överförmyndarnämnden

17

14

19

16

7