Kostenheten

Kostenheten ansvarar för att laga mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inom Norrköpings kommun. På kostenheten arbetar det cirka 225 personer som tillsammans planerar, tillagar, transporterar och serveras de cirka 22 000 portionerna mat varje dag. Menyn är omväxlande och planeras utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar.

Livsmedlen som används är till stor del ekologiska, säsongsanpassade och lokal- och närproducerade. H el- och halvfabrikat används så lite som möjligt. Maten lagas även så nära matgästen, brukaren och serveringstillfället som möjligt.

Kontakt

Riktlinje för kostverksamheten