Inkasso

Inkasso har hand om kommunens krav- och inkassoverksamhet, på uppdrag av kommunens kontor och enheter.

Inkasso är ett lagstadgat påtryckningsmedel för att bedriva indrivning av obetalda skulder. Inkasso ska bedrivas enligt "God inkassosed" gentemot såväl de betalningsskyldiga som uppdragsgivare. Lagar som reglerar verksamheten är bland andra inkassolagen, räntelagen och personuppgiftslagen.

Kontakt

Inkasso
Lindövägen 5B
601 81 Norrköping
011-15 00 00 (växel)