Kontakta Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som förtroendevald revisor ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionen består av följande ledamöter 2015-2018:

Eva Andersson, vice ordförande
Urban Pehrsson, ledamot
Klas Corbelius, ledamot
Hildegard Jarskog, ledamot
Göran Ekdahl, ledamot
Lars Erichs, ledamot

Kommunens revisorer - kontaktuppgifter

Revisionskontoret

Caroline Nyman
stadsrevisor
Telefon: 011-15 17 99
Mobil: 072-228 06 24

Örjan Högberg
revisor
telefon: 011-15 17 15

Anna Holmberg
revisor
telefon: 011-15 17 98

Caroline Larsson
revisor
telefon: 011-15 16 68

Kontakt