Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är den 15 oktober 2018

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 15 oktober 2018, klockan 16.30.

Kl. 15:30-16:25 Praktisk information till nya ledamöter

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30-16:35 Mötets öppnande

Kl. 16:35-16:40 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:40-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Slutgiltig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2018
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden den 15 oktober till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med den 31 december 2022
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2022
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av kommunalråd för perioden den 15 oktober 2018 till dag för nyvalda kommunfullmäktige år 2022
 • Årsredovisning och revisionsberättelse Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
 1. Norrköping den 4 oktober 2018

  Karin Jonsson
  ålderspresident

 

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.
Eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt