Kommunfullmäktiges nästa sammanträde

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är måndag den 28 maj.

Ärendelista för det sammanträdet kommer att publiceras här måndag den 21 maj kl. 06:00.


Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Det går också att lyssna på sammanträden på radion.

Kontakt