Medverkar till stadsutveckling av området Södra Butängen, försörjer stadsdelen med byggnader och erbjuder näringslivet mark med byggrätt för bostäder eller lokaler.

www.norrastaden.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norra staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 211.5 kB)

Norra staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB - äPDF (pdf, 316.7 kB)