Ägardirektiv och bolagsordningar

Bolagsordning Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 161.5 kB)

Norrköping Rådhus AB - ägardirektivPDF (pdf, 72.6 kB)