Kommunen tar över driften av Lennings sjukhem och Mathildagården

Publicerad 30 december 2016 kl 08:00

Den första januari 2017 tar Norrköpings kommun över driften av Lennings sjukhem och Mathildagården.

Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem grundades 1884 och sjukhemmet har varit i bruk sedan 1888. Stiftelsen verksamhet består idag av ett särskilt boende för äldre och ett vårdboende för personer med demenssjukdom. Det gamla sjukhemmet är ett särskilt boende för äldre med 36 korttidsplatser fördelade på två våningar och Mathildagården är ett vårdboende för personer med demenssjukdom med 16 permanenta platser.

När stiftelsen nu ska läggas ner övergår driften av Lennings sjukhem och Mathildagården den 1 januari 2017 till Norrköping kommun som ska fortsätta driva verksamheten som tidigare. För att klara dagens krav på standard kommer huset framöver att genomgå en renovering, men det kommer att fortsätta vara ett vårdboende i någon form.  

– För mig är det viktigt att makarna Lennings minne lever vidare och att huset renoveras varsamt eftersom det gamla sjukhemmet är en del av Norrköpings kultur och historia, säger Eva Fredriksson som är nuvarande verksamhetschef på stiftelsen.

– Vi ser fram emot att få driva enheten vidare, säger Anneli Eriksson, områdeschef på Säbo 2 i Norrköpings kommun.