Kommunen uppfyller årets byggmål med råge

Publicerad 28 december 2016 kl 08:00

Norrköpings kommun har som mål att bygga minst 600 lägenheter per år och det har uppnåtts med råge för 2016 då över 1 000 lägenheter har färdigställts. Hälften av dessa lägenheter är hyresrätter.

I år har 947 lägenheter i flerbostadshus och 134 lägenheter i småhus färdigställts. Det vill säga att totalt 1 081 lägenheter har färdigställts i år. Av dessa är 538 hyresrätter, 409 bostadsrätter och 134 äganderätter. Den positiva trenden ser ut att hålla i sig.

Just nu är 1 232 lägenheter i flerbostadshus och 101 lägenheter i småhus i pågående produktion. Det vill säga att totalt 1 333 lägenheter är under byggnation. Av dessa är 840 hyresrätter, 277 bostadsrätter och 216 äganderätter.

Norrköpings kommun har även uppfyllt målet om att anta detaljplaner för minst 1 000 lägenheter där minst 50 ska vara småhus. Stadsplaneringsnämnden har under 2016 godkänt detaljplaner som möjliggör för byggnation av cirka 1 000 lägenheter.

– Det är oerhört glädjande att intresset för att bo och investera i Norrköping är fortsatt högt. Det är en positiv utveckling vi måste jobba hårt för att behålla. Kommunen behöver jobba tillsammans med byggherrar; hitta nya sätt att jobba framgångsrikt tillsammans, för att hålla en fortsatt hög nivå och takt i byggandet och planerandet. Men vi behöver också hjälp från staten både vad gäller lagar, regler och tolkning av lagstiftningen, säger stadsplaneringsnämnden ordförande Kikki Liljeblad (S).