Fyrverkerier - viktigt att tänka på

Publicerad 28 december 2016 kl 07:00

Har du tänkt skjuta raketer vid nyårsfirandet? Mellan klockan 18 och 03 på nyårsafton är det tillåtet att använda fyrverkerier. Undantag gäller för centrala Norrköping och vissa platser som till exempel sjukhus och vårdhem.

Reglerna om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor finns i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 20:

 • Det är förbjudet att - inom det område i centrala Norrköping som begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden, Södra Promenaden och Kungsgatan - utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
 • Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl 18.00-03.00.
 • Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor vid sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Sörsjöns fritidsområde.

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.

Tips till dig som vill fyra av raketer och andra fyrverkeriartiklar

 • Respektera att många tycker att det är mycket obehagligt med fyrverkeri. Även husdjur far illa av allt smällande.
 • Vuxna ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. Låt därför inte barn och ungdomar hantera fyrverkerier.
 • Tänk på att alkohol och fyrverkeri aldrig är en lyckad kombination.
 • Köp bara av försäljare som har tillstånd för fyrverkeriförsäljning.
 • Se till att säkerhetsföreskrifter följs.
 • Langa inte till barn och unga.
 • Det är förenat med livsfara när barn och unga själva använder fyrverkeripjäser.