Utökade sprängningstider i korsningen Västgötegatan och Garvaregatan

Publicerad 16 december 2016 kl 10:52

För att blir klara så fort som möjligt med sprängningarna, i korsningen Västegötegatan och Garvaregatan, utökas antalet möjliga sprängningstillfällen varje dag.

Förutom tidigare information kan sprängningar även göras varje hel timme, det vill säga klockan 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00. Varje sprängning pågår i 3 minuter.

Arbetet beräknas vara klart fredag 23 december.

Signaler och anvisningar

  • Före varje sprängning avges flera korta, pipande signaler.
  • Om du är i närheten, följ sprängpersonalens anvisningar.
  • Håll eventuella barn under uppsikt.
  • Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen.
  • Efter avslutad sprängning ljuder en lång, hög signal.

I området finns vakter som bevakar sprängningsarbetet. Du måste följa deras instruktioner om du vistas i området.