Nya forskningsprojekt får medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling

Publicerad 7 november 2014 kl 16:00

Följande fyra projekt har fått medel för forskning ur Norrköpings fond för forskning och utveckling:

  • Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet (ESKORT)
  • Onlinespelvanor hos unga med intellektuell funktionsnedsättning och dess effekter på självbild och hälsa
  • The BioCom Lab – ett nytt tillväxtlabb ger nya möjligheter i Norrköping
  • VISE i praktiken ( Visual Storytelling in Education)

2012 inrättade Norrköpings kommun en fond om 20 miljoner kronor till forskning och utveckling för att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling. Medlen ska gå till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nå fondens syften: en högre utbildningsnivå i kommunen, att utveckla Norrköpings kommuns verksamhet samt att stärka utbildning och forskning vid Linköpings universitet – Campus Norrköping och stärka Norrköpings ställning som forskarstad.