Forskning som fått medel maj 2014

Publicerad 6 maj 2014 kl 13:51

Fem forskningsprojekt har nu valts ut att få medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling (läs mer om projekten i bilagan). Det är forskningsfondens fjärde utlysning, men inte som tidigare planerat den sista.

De projekt som nu beviljats medel ur fonden handlar om så skilda saker som exempelvis "Familjehemsvård ur ett etnicitetsperspektiv" som "Konceptutveckling för dompresentationer".

Den fjärde utlysningen skedde den 3 februari 2014. Sammanlagt kom det in 23 ansökningar från Linköpings universitet. Den sammanlagda summan av de 23 ansökningarna uppgick till drygt ca 32 miljoner kronor. Totalt fanns ca 5 miljoner kvar.

Framtidens mobilitet

Möjligheten att beskriva, förutsäga och förstå mänsklig mobilitet får stor betydelse när vi möter framtida utmaningar för hållbar utveckling. Mobila nätverk i kombination med avancerade mobila enheter samt mobilitetsinformation genererar stora mängder information som möjliggör nya tillämpningar för hållbarhet och tillväxt.

Projektet syftar till att dels åstadkomma datafusion, där mobilitetsdata från flera källor integreras. Dels påvisa och dra nytta av integrerad mobilitetsinformation för trafikstyrning och transportplanering. Projektet har tilldelats 1 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

DomePres – Bortom PowerPoint – konceptutveckling för dompresentationer

Domteatern är mycket tekniskt avancerad och möjligheterna med nya typer av presentationer är här oändliga. I det här projektet vill man sänka den tekniska tröskeln och öppna dörrarna till domteatern för den kreativa industrin.

Målet är att med utgångspunkt från infrastrukturen vid visualiseringscentret bedriva nydanande forskning inom informationsdesign för komplexa displaymiljöer. Målet är också att skapa verktyg och arbetsflöden för framtagande av presentation för centrets displaysystem med fokus på domteatern. Till sist även samverka med näringsliv i framtagande av verktyg och presentationer.
Projektet har tilldelats 1 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Öppet Campus

Projektet Öppet Campus har fått medel för 2014. Det här är en fortsättning på det projektet där syftet är att skapa starkare koppling mellan gymnasister och utbildningsprogrammen på Campus, men också mellan medborgare i allmänhet samt olika yrkesgrupper och forskning /utbildningar på Linköpings Universitet.

Projektet bedrivs genom att öppna och marknadsföra några av de ordinarie föreläsningarna under vårterminen 2013 och höstterminen 2014 för presumtiva studenter, gymnasieungdom, allmänheten och speciella yrkesgrupper. Nu kommer projektet även att kunna bedrivas under 2015. Projektet har tilldelats 300 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Digitala likare för framtidens designprocess

Den snabba utvecklingen av dagens datorer har möjliggjort utveckling av kraftfulla designverktyg för att skapa och visualisera högupplösta 3D-modeller. Vad som saknas är dock metoder för att skapa och använda noggranna digitala kopior av materialprov, så kallad likare. Digitala likare innebär stora vinster såväl ekonomiskt som arbetsmässigt.

Målet med det här projektet är att utveckla metoder för att skapa digitala kopior av likare så att de kan användas som en del i den digitala designprocessen. Det innefattar utveckling av nya mätmetoder, nya matematiska modeller för att beskriva materialegenskaper samt nya verktyg för att integrera med och visualisera digitala likare.

Projektet har tilldelats 1 000 000 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.