Rådhusets klockspel hörs vida över staden och är ett känt inslag i stadsbilden. Varje dag klockan 12.55 och klockan 16.55 spelar klockspelet en melodi.

Just nu spelas:

12.55 Vänskap. J. Haydn

16.55 Music of the night. A. Lloyd-Webber

Rådhusets klockspel installerades ursprungligen 1914 efter en donation och bestod då av 35 klockor (4 och en halv oktaver). Inför Norrköpings 600-årsjubileum 1984 utökades klockspelet med 13 klockor och består nu av 48 klockor. Den tyngsta väger 700 kilo.

Klockspelsmusiker är Ulf Tellin.