Uppdragsplaner

Bild av Norrköpings kommuns styrmodell

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Stadsplaneringsnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden