Bild av Norrköpings kommuns styrmodell
Norrköpings kommuns styrmodell
Klicka för större bild

Uppdragsplaner

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Gymnasienämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Stadsplaneringsnämnden

Tekniska nämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Senast ändrad den 13 maj

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Mer information