Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 2.1 MB)

Bygg- och miljökontoret

Verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 395 kB)

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor 2018PDF (pdf, 7.4 MB)

Familjerådgivningen 2018PDF (pdf, 338.5 kB)

Kommunikation 2017PDF (pdf, 145.9 kB)

Överförmyndarenheten 2018PDF (pdf, 3.1 MB)

Socialkontoret

Vuxen - myndighet och utförare 2017PDF (pdf, 564 kB)

Barn och ungdom - myndighet 2017PDF (pdf, 540.9 kB)

Barn och ungdom - utförare 2017PDF (pdf, 550.7 kB)

Ensamkommande barn - myndighet och utförare 2017PDF (pdf, 474.1 kB)

Kultur- och fritidskontoret


Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 227.4 kB)

Verksamhetsplan för översiktsplaneringen 2013PDF (pdf, 1.5 MB)

Tekniska kontoret

Tekniska kontorets verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 4.8 MB)

Utbildningskontoret

Vuxenutbildningens verksamhetsplan 2016PDF (pdf, 279.9 kB)

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan VoN Myndighetsutövning 2016PDF (pdf, 102.2 kB)

Verksamhetsplan VoN PUFF-enheten 2016PDF (pdf, 299.6 kB)

Verksamhetsplan VoN Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2016PDF (pdf, 105.8 kB)


Verksamhetsplan VoN Ordinärt boende 2016PDF (pdf, 130.8 kB)


Verksamhetsplan VoN Särskilt boende 2016PDF (pdf, 205.7 kB)

Kontorsövergripande

Energi 2015-2018PDF (pdf, 768.9 kB) (Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015-2018)

Den nationella minoriteten romers inkludering 2013-2015PDF (pdf, 98.6 kB)

Hållbart resande 2015PDF (pdf, 841.3 kB)

Omgivningsbuller 2013-2017PDF (pdf, 3 MB)

Landsbygdsfrågor 2015-2018PDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mer information