Preciseringar

Nämndernas arbete

Kommunfullmäktige anger årligen preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor, näringsliv samt internationell samverkan. Det sker i samband med budgetprocessen och kommuniceras genom budgetdokumentet. Nämnderna tar hänsyn till preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna och resultatet återrapporteras i årsredovisningen.

Preciseringarna för 2017 finns att läsa nedan som utdrag ur budgetdokumentet.

Preciseringar 2017PDF (pdf, 52.6 kB)

Kontakt