Preciseringar

Nämndernas arbete

Kommunfullmäktige anger årligen preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor, näringsliv samt internationell samverkan. Det sker i samband med budgetprocessen och kommuniceras genom budgetdokumentet. Nämnderna tar hänsyn till preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna och resultatet återrapporteras i årsredovisningen.

Preciseringarna för 2017 finns att läsa nedan som utdrag ur budgetdokumentet.

Preciseringar 2017PDF (pdf, 52.6 kB)

Den 23 oktober beslutade kommunfullmäktige om preciseringar för 2018. De finns att läsa nedan som utdrag ur budgetdokumentet.

Preciseringar 2018PDF (pdf, 50.2 kB)

Kontakt