www-adress

www-adressen ska finnas med i avsändaren. I vissa fall kan den väljas bort, till exempel i små annonser då www-adressen inte får plats i minsta bredd som är 23 mm. I de fall då det finns en specificerad hänvisning till webben i texten kan den också väljas bort.

www-adressen är en del i vår avsändarenhet

 

Två bilder på texten norrkoping.se

www-adressen används med svart eller vit text, beroende på om du har en ljus eller mörk bakgrund.

Kontakt