Storlek

Texten N Norrköping. En pil under visar minst 15 mm. 

Logotypens storlek ska vara sådan att den uppmärksammas men inte dominerar över budskapet. Logotypen får inte vara mindre än 15 mm bred, för då tappar den sin tydlighet. Logotypens proportioner är fasta. Undvik därför att förminska eller förstora den genom att ”klicka och dra” - det blir lätt skevt. Dessutom förlorar vissa bildformat i teknisk kvalitet om man förändrar storlek med hjälp av den metoden. Nedan visas minimistorlek.

Logotypens utrymme

Två bilder med texten N Norrköping. Pilar visar hur stor bilden ska vara.

För att försäkra sig om att logotypen syns tydligt utan störande element skapar man frizoner runt logotypen. Frizonen gör att N-logotypen blir synlig och inte störs av linjer, texter, rubriker eller liknande.

Ett utymme som motsvarar halva N:ets höjd ska hållas fritt runt om logotypen. Det innebär att om man använder en liten logotyp så är frizonen liten, och om logotypen är stor är också frizonen större. Ingenting får placeras innanför detta område.

Kontakt